top of page

Acerca de

Skazka kwartet .HR. © Foppe Schut _FS_7053AA.jpg

STICHTING

naam van de stichting:

Stichting Skazka Kwartet

contactgegevens:

skazkakwartet@gmail.com

doelstelling:

Het bevorderen van de kamermuziek in het algemeen en het ondersteunen van de activiteiten van het Skazka Kwartet in het bijzonder, en alles wat daartoe behoort, alles in de ruimste zin van het woord.

RSIN: 

866176780

KvK-nummer:

92799892

bankrekeningnummer:

NL85 TRIO 0320 8284 33

bestuur:

E.M. Besselaar, voorzitter

D. Ivanov, penningmeester 

L. te Marvelde - Eggen, secretaris

H.C. ter Schegget, bestuurslid 

beleidsplan 2024

bottom of page