45D7F3CC-741A-4AB3-A1E6-E562A5E9C166.JPG

Clara Schumann droeg haar Romances voor viool en piano op aan haar goede vriend, de violist Joseph Joachim. Zij leefde haar leven als pianiste tussen drie muzikale reuzen: Schumann, Joachim en Brahms. Ondanks haar rol als toegewijd echtgenote was zij een vooruitstrevende en moderne vrouw: zij bouwde een succesvolle carrière op als concertpianiste en was daarmee kostwinnaar van haar gezin. Ook de vernieuwende Igor Stravinsky leefde en werkte tussen grote namen toen hij vlak na de Eerste Wereldoorlog naar Parijs verhuisde, waar hij met zijn gezin tijdelijk bij Coco Chanel introk. Zij toont als zelfstandige vrouw een sterke gelijkenis met Clara Schumann.

 

De muziek van Clara en Igor komt uit een andere tijd en is met een ander idee gecomponeerd, maar juist het contrast in de muziek laat de stukken naadloos in elkaar overvloeien - alsof zij met elkaar verbonden zijn.

Clara & Igor was te horen in juni 2021 als 'wandelconcerten' aan de rand van de stad: in Blauwkapel, vlakbij Utrecht, en in Durgerdam, net buiten Amsterdam. Deze concerten werden mede mogelijk gemaakt door de regeling Balkonscènes van het Fonds Podiumkunsten.

 

 www.skazkakwartet.nl